•          S.C. ERICOM COPY S.R.L (denumită în continuare „EricomCopy”), persoană juridică română, cu sediul social in Bucuresti, Strada Barbat Voievod Nr. 37, Sector 2, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/11634/2004 si având Codul Unic de Înregistrare 16611582, atribut fiscal RO, se angajează să vă protejeze informațiile personale și să le prelucreze în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
  Informațiile personale vă aparțin și noi respectăm acest lucru. Este dreptul dvs. de a fi informat în mod complet cu privire la operațiunile de prelucrare de date pe care le efectuăm în cadrul activităților noastre specifice. Pentru a vă furniza aceste informații într-un mod cât mai accesibil și concis, am conceput prezenta Politica de Confidentialitate privind utilizarea datelor personale (in continuare “Politica de Confidențialitate”). Așadar, acest document vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță. Prezenta Politică de Confidențialitate indică, de asemenea, care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să o parcurgeți cu mare atenție.
  Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:
  Date cu caracter personal  -  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  Persoana vizată  -  persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.
  Prelucrare  -  orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
  Operator  -  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  Persoana împuternicită de operator  -  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
  Destinatar   -  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
  Consimțământ   -  orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
  Identificatori online -   adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

  1.    Cui se aplică această Politică de Confidentialitate?
  Prezenta Politică de Confidentialitatese aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:
  o    Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți
  o    Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru Kyocera-shop.ro


  2.    Ce date colectăm despre dumneavoastră?
  Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  o    din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagina de Contact, formularul din pagina de Login, formularul pentru crearea unui cont nou de utilizator .
  o    prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.
  Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații , după caz.
  Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:
  a)    suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
  b)    în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.
  În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul Kyocera-shop.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre De fiecare dată când vizitați site-ul Kyocera-shop.ro, colectăm automat următoarele date:
  o    date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie
  o    date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul Kyocera-shop.ro(inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.
  În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  3.    Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?
  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
  o    atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
  o    atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
  o    atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);
  o    atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
  o    în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.
  Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:
  o    pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
  o    pentru a îmbunătăți site-ul Kyocera-shop.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
  o    pentru administrarea site-ului Kyocera-shop.ro;
  o    pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
  o    pentru a păstra site-ul Kyocera-shop.ro în condiții de siguranță;
  o    pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.
  În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail office@ericomcopy.ro . Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
  Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.
  Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

  Concret, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  Prelucrarea datelor vizitatorilor si utilizatorilor site-ului Kyocera-shop.ro:
  Atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin e-mail-ul sau telefonul de contact de pe site-ul Kyocera-shop.ro, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului sau comunicate telefonic).
  Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în cunoașterea persoanei căreia trebuie să-i fie adresat răspunsul.
  Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa office@ericomcopy.ro
  Prelucrarea datelor clientilor
  În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.
  Această prelucrare se bazează pe
  o    Executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau
  o    O obligație legală care ne este impusă.
  Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta  prin e-mail, telefon, sau SMS , cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.
  Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.
  Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

  4.    Cui transmitem datele cu caracter personal?

  EricomCopy nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal.
  În cadrul EricomCopy, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate și IT, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște .Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului EricomCopy au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de EricomCopy, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

  Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.  Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. EricomCopy nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

  Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

  o    Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră
  o    Pentru livrarea comenzilor, datele sunt transmise către companiile specializate în servicii de curierat
  o    Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
  o    Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar

  EricomCopy efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de EricomCopy. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către EricomCopy, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

  5.    Furnizarea datelor personale este obligatorie?
  Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale sau în baza interesului nostru legitim, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale, să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse sau să vă furnizăm serviciile noastre în condiții optime.
  Atunci când procesăm date în temeiul consimțământului dumneavoastră, furnizarea datelor solicitate nu este obligatorie, însă refuzul de a le furniza poate conduce la imposibilitatea de a vă furniza anumite servicii particulare/personalizate.


  6.    Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

  În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare enunțate mai sus,datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada raporturilor contractuale cu EricomCopy și, după încetarea acestora, pentru perioada impusă de legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la perioadele minime legale de arhivare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime.

  În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.
  În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.
  În cazul în care sunteți utilizator al site-ului Kyocera-shop.ro (i.e. ați creat un cont de utilizator pe site), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru care contul de utilizator este activ.

  În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

  7.    Stocarea datelor personale și transferul datelor personaleîn afara țării
  Site-ul Kyocera-shop.ro este administrat si intretinut de ERICOM COPY SRL si gazduit de serverele companiei CLAUS WEB, aflate pe teritoriul României.
  Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:
  o    o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
  o    o certificare „scut de confidențialitate”;
  o    reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
  o    (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
  o    un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
  o    clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.


  8.    Ce drepturi aveți?
  Aveți urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:
  o    Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  o    Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul Kyocera-shop.ro;
  o    Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website-ul Kyocera-shop.ro;
  o    Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul Kyocera-shop.ro(de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
  o    Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
  o    Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
  o    Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  9.    Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată?
  Transmiterea solicitării de exercitare a unui drept/drepturilor dvs. Pentru a exercita unul sau mai multe din aceste drepturi,  vă puteți adresa EricomCopy cu o cerere scrisă, datată și semnată, la la adresa de e-mail office@ericomcopy,ro .Orice cerere formulată de către dvs. va fi procesată în mod corespunzător de către noi.      
  Identificarea solicitantului. Pentru a putea gestiona în mod adecvat cererea dvs. avem rugămintea să vă identificați în mod cât mai complet. În măsura în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea solicitantului, vă vom cere informații suplimentare în vederea confirmării identității dvs.
  Termen de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult o lună de la data primirii cererii. În măsura în care cererea dvs. este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 2 luni, cu informarea dvs. prealabilă.
  Furnizarea răspunsului. Vă vom furniza răspunsul nostru și eventualele informații solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format.
  Refuzul. În măsura în care vom refuza să îndeplinim solicitarea dvs., vă vom informa cu privire la motivele care au condus la o astfel e decizie și cu privire la posibilitatea de depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.
  Taxe. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care cererile dvs. au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

  10.    Securitatea datelor cu caracter personal

  Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei CLAUS WEB, aflate pe teritoriul României.
  Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.
  Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS).  
  Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului Kyocera-shop.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

  11.    Confidențialitatea datelor minorilor
  Site-ul Kyocera-shop.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului Kyocera-shop.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat EricomCopy, la adresa de e-mail office@ericomcopy.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului Kyocera-shop.ro, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

  12.    Fișierele de tip cookies

  Site-ul Kyocera-shop.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica fișierelor cookies

  13.    Contact
  Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,de către site-ul Kyocera-shop.ro,sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@ericomcopy.ro
  Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

  Ultima actualizare: 22 mai 2018.
  Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul Kyocera-shop.ro.
  Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitatepentru a fi la curent cu noile modificări.